Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методичний кабінет

Аналіз та оцінка ефективності теоретичного заняття

Дата ________________ група ___________       

                                                                                                                                 спеціальність __________________________      

                                                                                                                                 дисципліна ____________________________

викладач______________________________      

Місце проведення______________________

тип заняття______________________кількість годин_____

Мета відвідування_______________________________________________________________________

Тема___________________________________________________________________________________

 

Хід заняття

Примітка

 

 

 

Оснащення_____________________________________________________________________________________________

Готовність викладача до заняття (наявність робочої навчальної програми, методичної розробки або навчально-методичної карти, ілюстративного матеріалу тощо) ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Організація заняття (своєчасність початку і закінчення, розподіл часу, зовнішній вигляд студентів) _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

ідповідність теми навчальній робочій програмі _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Визначення навчальних цілей з урахуванням рівнів засвоєння_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Способи мотивації, визначення актуальності теми______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Міжпредметна інтеграція___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Виховний аспект заняття__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Володіння викладачем предметом, науковість змісту____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Вміння пояснити матеріал, логічний зв'язок етапів заняття _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Зв'язок теорії з практикою _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Ступінь активізації студентів на занятті _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Культура записів на дошці _________________________________________________________________________________

Стиль спілкування зі студентами, ступінь взаєморозуміння з аудиторією ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Забезпечення позааудиторної самостійної підготовки студентів ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Підведення підсумків _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання, основна і додаткова література ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Досягнення мети заняття_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Основні позитивні моменти заняття, використання ефективних методів навчанняь __________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Недоліки заняття________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Рекомендації і пропозиції__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

Заняття відвідав(ла)___________________3 аналізом заняття ознайомлений(на)___________________

 


Аналіз та оцінка ефективності практичного заняття

Дата___________ група (бригада) ___________________            

спеціальність                                                                                     

дисципліна                                                                                         

викладач                                                                                             

Місце проведення  _______________________________________________________ кількість годин ________________

Мета відвідування  ____________________________________________________________________________________

Тема _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

Хід заняття

Примітка

 

 

 

Оснащення  __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Готовність викладача до заняття (наявність робочої навчальної програми, методичної розробки або навчально-методичної карти, роздаткового матеріалу, інструкцій для студентів, алгоритмів практич­них навичок) __________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


Організація заняття (своєчасність початку і закінчення, розподіл часу, зовнішній вигляд студентів, їх підготовленість до

заняття) _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Відповідність теми навчальній робочій програмі _____________________________________________________________

Визначення навчальних цілей з урахуванням рівнів засвоєння __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Способи мотивації, визначення актуальності теми  __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Міжпредметна інтеграція  _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Виховний аспект заняття _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Якість алгоритмів виконання навичок та інструкцій для студентів ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Рівень об'єктивності і вимогливості викладача в оцінці знань студентів __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Забезпечення матеріалами контролю, відповідність їх рівню засвоєння знань, їх різноманітність, витрати часу  __________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Якість підготовки студентів до заняття ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Активність студентів __________________________________________________________________________________

Час, відведений на практичний тренінг ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Індивідуальне відпрацювання переліку практичних навичок ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Наявність щоденників, якість їх ведення і перевірка викладачем  ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Забезпечення позааудиторної самостійної підготовки студентів ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Володіння викладачем предметом ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Вміння пояснювати матеріал, логічний зв'язок етапів заняття __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Стиль спілкування зі студентами, ступінь взаєморозуміння з аудиторією  ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Культура записів на дошці ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання  ____________________________________________________________________________________

Підведення підсумків ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Досягнення мети заняття _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Основні позитивні моменти заняття (використання ефективних методів навчання) _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Недоліки заняття  _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Рекомендації і пропозиції  _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Заняття відвідав(ла) ____________________  3 аналізом заняття ознайомлений(на) _________________________

 


Аналіз відвіданого позааудиторного заходу

 

Дата______________ Викладач_________________________________ Група_______________

Тема___________________________________________________________________________

Актуальність теми________________________________________________________________

Вид позааудиторного заходу__________________ Місце проведення______________________

Присутні________________________________________________________________________

Мета відвідування________________________________________________________________

Оснащення______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Професійна направленість ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Організація заходу (наявність плану, сценарію, відповідність плану коледжу)______________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Діяльність студентів (зовнішній вигляд, активність, творчість, самостійність, рівень підготовки)__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Виховна діяльність і емоційність викладача, підготовленість до заходу __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Хід позааудиторного заходу ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

Висновки і пропозиції_____________________________________________________________

Захід відвідав(ла)__________________ 3 аналізом заходу ознайомлений(на)_______________