Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання абітурієнтів в гуртожитку

 ПОЛОЖЕННЯ

про поселення та проживання абітурієнтів в гуртожитку

Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

1. Загальні положення

      1.1.Це положення визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку ХМАПО абітурієнтам. Положення розроблено з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання у гуртожитку. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період складання вступних іспитів до коледжу ХМАПО, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. Абітурієнти, які проживають (зареєстровані) ближче, ніж 20 км від м.Харкова, у гуртожитках  ХМАПО не поселяються.

2. Основні принципи поселення абітурієнтів

     2.1. Абітурієнти поселяються до  гуртожитку на підставі направлень приймальної комісії на період проведення вступних іспитів.

     2.2. Підставою для поселення іногороднього студента до гуртожитку є його заява, подана до приймальної комісії ХМАПО. Першочергово поселяються абітурієнти, які мають пільгу згідно законодавчих актів.

    2.3. Абітурієнт повинен пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки, ознайомитись із сантехнічним обладнанням, правилами користування особистими електропобутовими приладами.

    2.4. Персональну відповідальність за своєчасне поселення абітурієнта несе завідувач гуртожитку.

 

3. Виселення із гуртожитку

    3.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів іспитів. В разі подання апеляції – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до коледжу ХМАПО, – протягом трьох діб після видання наказу про зарахування.

         У випадку, коли виїзд до місця постійного проживання у відповідний термін не можливий через хворобу, відсутність квитка для проїзду, а також через інші поважні причини, на підставі особистої заяви абітурієнта, за  погодженням з ректором  (проректором) та профкомом цей термін може бути продовжений.  У випадку, коли абітурієнт в зазначений термін не залишив гуртожиток, виселення  проводиться згідно з чинним законодавством України.

     3.2. При від’їзді з гуртожитку абітурієнт зобов’язаний за два дні до від’їзду попередити про це завідуючого гуртожитком. Від’їжджаючим необхідно здати завідувачу гуртожитку в належному стані майно, яке було закріплене за ним, житлову кімнату та ключі від неї. Особисті речі здаються до камери схову.  Адміністрація гуртожитку за зберігання особистих речей, які не зберігалися в камері схову, відповідальності не несе.

     3.3. Особи, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у триденний термін сплатити заборгованість за проживання в гуртожитку, повернути отриманий для користування м’який і твердий інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, здати тимчасову перепустку.

     3.4. Термін на виселення розпочинається з дати:

 - закінчення встановленого в заяві терміну проживання;

 - виходу наказу про зарахування.

     3.5. Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць особами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на завідувача гуртожитку.

     3.6. Завідуюча камерою схову у встановленому порядку повертає студентові його особисті речі, прийняті на зберігання.

    3.7. Кастелянша приймає від студента м’який інвентар, який був виданий йому на період проживання в гуртожитку. При виявленні нестачі (пошкодження, знищення) виданого в користування майна вона інформує про це завідувача гуртожитком для відшкодування матеріальних збитків.

     3.8. Завідувач гуртожитку:

 - доводить до абітурієнта підставу для виселення;

 - надає інформацію про термін проживання для розрахунку в бухгалтерію ХМАПО;

 - приймає від абітурієнта твердий інвентар, що був виданий йому в користування на період проживання в гуртожитку;

 - організовує виселення абітурієнта;

 - вилучає тимчасову перепустку з дня фактичного звільнення ліжко-місця, але не пізніше встановленого для виселення терміну.

4. Плата за житло та послуги

     4.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, які проживають у гуртожитку.

    4.2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках встановлюється керівництвом ХМАПО і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

    4.3.  Додаткові послуги, що надаються за бажанням абітурієнтам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.