Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Положення про виховну роботу

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з виховної роботи Медичного коледжу

Харківської медичної академії післядипломної освіти

 

1. Загальні положення

1.1. Рада з виховної роботи Медичного коледжу ХМАПО (далі Рада) є дорадчим органом для вирішення основних питань діяльності коледжу з виховного напрямку.

1.2. Головою Ради коледжу є заступник директора Медичного коледжу з гуманітарної освіти та виховання.

1.3. До складу Ради коледжу входять завідуючі відділенням, керівники академічних груп, голова студентського самоврядування. Склад Ради щорічно затверджується ректором академії.

1.4. План роботи Ради затверджується директором Медичного коледжу академії.

1.5. Рада засідає відповідно до плану роботи один раз на два місяці і позачергово у випадку необхідності (за винятком канікулярного періоду).

 

2. Функції  і  форми Ради

2.1.  До компетенції виховної ради коледжу належить:

 • обговорення найважливіших проблем з напрямків виховної діяльності коледжу й прийняття ухвал з цих питань;
 • опрацьовування та подання директору до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види діяльності виховного характеру;
 • погодження щодо призначення та звільнення з посад керівників академічних груп;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • оцінювання здійснюваної виховної роботи в  коледжі тощо;
 • прийняття рекомендаційних рішень щодо заохочення чи відзначення викладачів та студентів за активну участь у виховному процесі чи накладення стягнень за порушення ними правил внутрішнього розпорядку;
 • розгляд і затвердження планів виховних, масових оздоровчих і спортивних заходів;
 • контроль виконання кураторами академічних груп Програми національно-патріатичного виховання студентів у процесі навчання і в позанавчальний час;
 • звітування  кураторів академічних груп про проведення виховної роботи.

 

3. Мета і напрямки діяльності Ради

3.1. Рада формується з метою здійснення, відповідно до Концепції виховної роботи в  коледжі, основних завдань, а саме:

 • організація та координація виховного процесу в коледжі;
 • покращення внутрішньоколеджного та зовнішнього інформаційного забезпечення діяльності закладу;
 • забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді,
 • задоволення потреб в спортивному удосконаленні та оздоровленні й дозвіллі;
 • вдосконалення форм роботи із студентами-іноземцями для засвоєння ними культурних та історичних надбань українського народу, його традицій, звичаїв і вдосконалення знання мови;
 • формування активного відпочинку, споживання духовних та культурно-моральних цінностей;
 • вивчення проблем та організація допомоги соціально-незахищеним студентам, студентам-інвалідам і студентам-сиротам;
 • формування комфортного психологічного мікроклімату в коледжі;
 • виховання у студентів поваги та гордості за свій навчальний заклад.

3.2. Рада аналізує (з внесенням доповнень та пропозицій)  план виховної роботи в коледжі на кожен навчальний рік та програми виховних заходів, а також розробляє механізми їх реалізації та здійснює контроль за їх виконанням.

3.3. На засіданнях Ради проводиться обмін досвідом виховної роботи  серед студентської молоді.

3.4. Рада розробляє пропозиції про внесення змін у здійснення виховного процесу, проводить аналіз виконання планів виховної роботи, кураторів академічних груп з метою їх оцінки.

3.5. Рада веде ефективну співпрацю з органами студентського самоврядування, спортивними й мистецькими гуртками у питаннях:

удосконалення методів і форм роботи кураторів академічних груп як в навчальних приміщеннях, так і в гуртожитку;

 аналізу діяльності органів студентського самоврядування коледжу та вдосконалення форм співпраці з адміністрацією;

 діяльності колективів художньої самодіяльності;

спортивно - масової  роботи та організації дозвілля й відпочинку студентів.

 

4. Права членів Ради

Член Ради Медичного коледжу має право:

 • вносити питання на розгляд виховної ради;
 • вносити пропозиції до напрацьованих робочих та нормативних документів;
 • робити запити до адміністрації щодо вирішення питань організації навчально-виховної діяльності навчального закладу та перспектив їх розвитку;
 • на інформацію щодо діяльності та розвитку Медичного коледжу у даному напрямку.

 

5. Обов’язки членів Ради Медичного коледжу:

 • виконувати доручення Ради щодо реалізації планів й програм виховної діяльності в навчальному закладі;
 • постійно відвідувати засідання Ради, вносити пропозиції та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд.