Медичний коледж ХМАПО

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Студентське самоврядування

  Студентське самоврядування в Медичному коледжі ХМАПО

 

    Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму житті. Саме за студентства кожний стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує власні проблеми, і значна частина цих проблем - суто студентські проблеми, внутрішні проблеми вузу, які потрібно вирішувати силами самих студентів. Саме тому в навчальному закладі створено студентське самоврядування.

      Студентське самоврядування — це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

     Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів навчального закладу. Усі студенти, які навчаються в Медичному коледжу ХМАПО, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

       Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні навчальним закладом.  

          Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування.

          Це ініціативна, самостійна, відповідальна спільна діяльність небайдужих до власної долі студентів, направлена на рішення будь-яких питань нашої життєдіяльності: від організації свят в тій формі, яка цікава самим студентам; до визначення і контролю за розподілом стипендій, порядку заселення (і виселення) із гуртожитку, узгодження навчального розкладу тощо.

         Цілі студентського самоврядування - це самопідготовка студента до майбутньої професійної діяльності, яка неможлива без активної життєвої позиції, навиків в управлінні державними і суспільними справами, здатності ухвалювати рішення і нести за них відповідальність; та пошук і організація ефективних форм самостійної роботи, ведення переговорів, управління.

Завдання органів самоврядування:

   1.   Сприяння адміністрації і виховним структурам коледжу в створенні необхідних умов, сприяючих активному залученню студентської молоді до різних сфер життєдіяльності освітньої установи і підвищення її соціальної активності, сприяння розвитку і реалізації внутрішнього потенціалу студентів.

Ця мета досягається шляхом інформування студентів про можливості студентського самоврядування й вузу, залучення їх до активної участі в різних сферах суспільного життя. Завдяки цьому розвиваються лідерські якості, комунікативні навички і здібності ефективно працювати в колективі.

   2. Організація різноманітних видів соціально значущій діяльності студентської молоді в коледжі та проведення різних справ і заходів, що сприяють розвитку особи, формуванню громадянської свідомості та патріотизму студентства, реалізації його соціальних і трудових ініціатив.

   3. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вузі, шляхом  сприяння ректорату і адміністрації коледжу в заходах, що проводяться ними. А також самостійно організовує заходи, направлені на формування цілісної високоморальної особи студента (підтримка ветеранів, участь в добродійних акціях, зустрічі з провідними діячами науки, культури і мистецтва і ін.).

   4.Сприяння в адаптації першокурсників і надання методичної, організаційної, правової допомоги студентам, працевлаштуванні випускників.

   5. Формування нових і підтримка існуючих традицій Академії та Медичного коледжу за допомогою проведення різних заходів офіційного характеру.

    6. Формування активної життєвої і цивільної позиції студентів.
Організація екскурсій, виставок, лекцій і т.п., направлених на розширення кругозору студентів; проводяться зустрічі з представниками громадськості, органів державної влади і молодіжних організацій з актуальних для студентів проблем.

     7. Пропаганда здорового способу життя.

     8. Участь в розробці, ухваленні й реалізації нормативно-правової основи різних сторін життєдіяльності студентської молоді.

    9. Інформаційне забезпечення студентської молоді з різних питань життєдіяльності установи професійної освіти і реалізації молодіжної політики.

     10. Профілактика правопорушень і шкідливих звичок у студентської молоді.

Для виконання своїх завдань студентське самоврядування має такі повноваження:
  - вирішувати питання, що належать до компетенції студентської ради;
  - ухвалювати рішення й вимагати їхнє виконання;
  - захищати права й інтереси студентів;
  - користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою й оздоровчою базою вузу;
  - мати доступ до інформації вузу;
  - бути представленими у керівних органах вузу;
  - самостійно вирішувати питання своєї діяльності, мати різноманітні форми тощо.

    Для досягнення мети і реалізації поставлених завдань студентське самоврядування співпрацює із студентськими радами     Харківського Медичного Університету, Харківського гуманітарно-педагогічного інституту та Університету залізничного транспорту. Голови студентських рад вищеназваних навчальних закладів поділились своїм досвідом щодо своєї роботи та були розроблені спільні заходи - це організація і проведення круглих столів, тренінгів, дебатів з актуальних питань політичної, економічної і соціальної сфер життя студентів.